söndag 9 december 2012

Lapplandsupproret

Efter att Situation Kiruna på sitt offentliga möte den 8 december presenterat resultatet av mötet och det första gemensamma uttalandet, meddelade Lapplandsupproret att de ansluter sig till arbetet. Välkomna!

lördag 8 december 2012

Situation Kiruna går nu från ord till handling


SITUATION KIRUNA UTTALAR PÅ SIN FÖRSTA ARBETSKONFERENS 8 DEC 2012

Förutsättningarna för Kiruna stadsflytt måste förändras i grunden annars kommer staden upphöra att vara ett levande samhälle och ersättas av en ”rigg”, en stad med fly-in-fly-out-arbetskraft enbart till gruvnäringen utan samhällsservice, utan kulturliv. 

Detta accepterar vi inte!

Situation Kiruna går nu från ord till handling. 

Situation Kiruna gör det som kommunen borde ha gjort för länge sen, vi inventerar behoven och vi börjar rikta kraven dit de hör hemma.

Vi kräver

-att LKAB redovisar hur stor andel av deras omkostnader och driftbudget som avsatts för Kiruna stadsflytt från år 2004 och fram till idag, plus planerade investeringar i staden fram till 2040

-att regeringen frigör statligt ägd mark till Kiruna kommun och omedelbart släpper redan godkända markköp utan vidare krav och fridlyser nya Kiruna stadskärna 

-att regeringen, som både äger LKAB och sätter spelreglerna för såväl kommunala budgetar som för bostadsbyggandet i landet, ser till att boende och verksamma i Kiruna hålls skadeslösa. Ersättningsbostäder och -lokaler måste byggas och hyreshöjningar ersättas.

-att Norrbottens Läns Landsting planerar upp ett fullvärdigt sjukhus med medicin, kirurgi, IVA och BB i Nya Kiruna och återöppnar akutkirurgin på dagens sjukhus

-att Kiruna Kommun tar fram en offensiv planering för att Kiruna ska växa till 30 000 invånare år 2030, med eget bostadsbyggande, krav på LKAB för husflytt alternativt byggande  av ersättningsbostäder, förbättrad kollektivtrafik, planering för kommunal vård, skola och omsorg och idrotts- och kulturlokaler och en Kiruna Gamla Stad dit kulturbyggnader och bevarandevärda äldre bostadshus flyttas.

Namninsamling startar nu. Fortsatt behovsinventering. Situation Kiruna går till handling! 

Dessa krav kommer att vara föremål för namninsamling i Kiruna kommun december 2012-februari 2013. Namnen kommer att överlämnas till regering, LKABs bolagsstyrelse, landstingsledningen och kommunledningen i mars månad då Situation Kiruna även håller nästa Forum.

Denna namninsamling kommer att kombineras med en fortsatt behovsinventering bland alla verksamma i Kiruna eftersom kommunledningen totalt frånsagt sig det ansvaret.