Apell: Sätt folket i rörelse - flytta staden

SÄTT FOLKET I RÖRELSE - FLYTTA STADEN
En appell från SITUATION KIRUNA


Att bygga Nya Kiruna kräver något utöver det vanliga. Frågor ställs på sin spets, allt från bostäder till fritid och samhällsservice. Vi som undertecknar denna appell är kritiska till att regering, gruvbolag och kommunledning ännu inte löst upp knutarna.

Men vi väntar inte längre – vi agerar och tar ansvar för framtiden.

Vi ska samla folkrörelser och intresseorganisationer, fackföreningar och arbetslag, konsumenter och butiksägare till en nödkonferens i november. Vi kallar konferensen SITUATION KIRUNA för att betona samhällskrisen.

Vi vill genom konferensen lyfta gräsrötternas önskemål om den nya staden, och sammanställa resultatet i ett handlingsprogram där inte minst sjukvården uppmärksammas. Vi slår samtidigt fast att:

Regeringen måste ta ansvar. Vinsterna från gruvdriften ska säkra framtiden i Malmfälten med höjd standard på boende, fritid, kultur och samhällsservice. Byråkratiska regler och myndigheter får inte utgöra hinder. Kiruna kommun ska få snabb tillgång till mark för stadsplanering.

LKAB måste leva upp till sina löften. Det räcker inte med sponsring av enstaka projekt eller affärer genom det egna fastighetsbolaget LKAB Fastigheter. Nya Kiruna måste byggas genom en demokratisk process där befolkningen pekar ut målen och LKAB helt enkelt betalar.

Kommunledningen måste släppa sargen och komma in i matchen. Konferensen SITUATION KIRUNA vill vare sig byta kommunledning eller blanda sig i stadshusets politiska spel. Men vi vill ge en knuff i rätt riktning genom att samla experterna på hur ett samhälle ska byggas, nämligen dess invånare.

Undertecknarna av denna appell vill samla folkrörelserna
– sätta folket i rörelse. Därför kallar vi oss SITUATION KIRUNA och vi uppmanar alla gräsrötter att ansluta sig till kampanjen.Hyresgästföreningen i Kiruna
Dan Lundström
Ordförande


Aktionsgruppen för Kiruna sjukhus bevarande
Lars-Åke Mukka och Kristina Markström
Talespersoner

Föreningen Kirunas Rötter
Harald Ericson
Ordförande

Hjalmar Lundbohmsgården ekonomisk förening
Leif Sammelin
Ordförande

Gruvtolvan
Jan Thelin
Ordförande

Gruv 135:an Svappavaara
Pentti Rahkonen
Ordförande