söndag 9 december 2012

Lapplandsupproret

Efter att Situation Kiruna på sitt offentliga möte den 8 december presenterat resultatet av mötet och det första gemensamma uttalandet, meddelade Lapplandsupproret att de ansluter sig till arbetet. Välkomna!

lördag 8 december 2012

Situation Kiruna går nu från ord till handling


SITUATION KIRUNA UTTALAR PÅ SIN FÖRSTA ARBETSKONFERENS 8 DEC 2012

Förutsättningarna för Kiruna stadsflytt måste förändras i grunden annars kommer staden upphöra att vara ett levande samhälle och ersättas av en ”rigg”, en stad med fly-in-fly-out-arbetskraft enbart till gruvnäringen utan samhällsservice, utan kulturliv. 

Detta accepterar vi inte!

Situation Kiruna går nu från ord till handling. 

Situation Kiruna gör det som kommunen borde ha gjort för länge sen, vi inventerar behoven och vi börjar rikta kraven dit de hör hemma.

Vi kräver

-att LKAB redovisar hur stor andel av deras omkostnader och driftbudget som avsatts för Kiruna stadsflytt från år 2004 och fram till idag, plus planerade investeringar i staden fram till 2040

-att regeringen frigör statligt ägd mark till Kiruna kommun och omedelbart släpper redan godkända markköp utan vidare krav och fridlyser nya Kiruna stadskärna 

-att regeringen, som både äger LKAB och sätter spelreglerna för såväl kommunala budgetar som för bostadsbyggandet i landet, ser till att boende och verksamma i Kiruna hålls skadeslösa. Ersättningsbostäder och -lokaler måste byggas och hyreshöjningar ersättas.

-att Norrbottens Läns Landsting planerar upp ett fullvärdigt sjukhus med medicin, kirurgi, IVA och BB i Nya Kiruna och återöppnar akutkirurgin på dagens sjukhus

-att Kiruna Kommun tar fram en offensiv planering för att Kiruna ska växa till 30 000 invånare år 2030, med eget bostadsbyggande, krav på LKAB för husflytt alternativt byggande  av ersättningsbostäder, förbättrad kollektivtrafik, planering för kommunal vård, skola och omsorg och idrotts- och kulturlokaler och en Kiruna Gamla Stad dit kulturbyggnader och bevarandevärda äldre bostadshus flyttas.

Namninsamling startar nu. Fortsatt behovsinventering. Situation Kiruna går till handling! 

Dessa krav kommer att vara föremål för namninsamling i Kiruna kommun december 2012-februari 2013. Namnen kommer att överlämnas till regering, LKABs bolagsstyrelse, landstingsledningen och kommunledningen i mars månad då Situation Kiruna även håller nästa Forum.

Denna namninsamling kommer att kombineras med en fortsatt behovsinventering bland alla verksamma i Kiruna eftersom kommunledningen totalt frånsagt sig det ansvaret.

fredag 30 november 2012

Kiruna Sportklubb ansluter

Kiruna Sportklubb ansluter sig till Situation Kiruna, beslutade man på ett styrelsemöte i veckan. Det glädjer oss mycket!

onsdag 21 november 2012

Workshops för allmänheten

Nu inleder vi förberedelserna för konferensen 8 december genom att hålla tre workshops för allmänheten.

Syftet är att samla upp behov och krav så att vi kan anta ett handlingsprogram för Nya Kiruna med krav att rikta till kommunledning, LKAB och regeringen.

Torsdag 22 november - Vi talar om idrotten/kulturlivet/friluftslivet

Torsdag 29 november - Vi talar om bostäder/kulturbyggnader/vägar/kollektivtrafik

Torsdag 6 december - Vi talar om sjukvården/omsorgen/skolan/barnomsorgen


Alla träffarna sker i Triangelskolans matsal klockan 18.30

fredag 16 november 2012

En bra början – fortsätt så!


Situation Kiruna kommenterar LKAB:s beslut att bygga nya bostäder


Vi välkomnar LKAB:s beslut att köpa marken på områdena Terrassen och Glaciären. Det är resultatet av gemensamt engagemang från kirunaborna som ger nyrenoverade och nybyggda lägenheter.

Det kommer att lindra bostadsbristen. Men det räcker inte. Kiruna behöver en offensiv satsning för framtiden – inte bara krishantering.

- Folkrörelsernas samarbete i Situation Kiruna har målet att befolkningen ökar till 30 000 invånare under kommande 16 år. Det skulle kräva 3770 lägenheter, eller 236 per år. Så det här räcker inte, säger Dan Lundström, ordförande Hyresgästföreningen.

LKAB tar ett steg i rätt riktning men måste göra större åtaganden. Staten måste ta sitt ägaransvar och omedelbart överlåta marken runt Kiruna stad till kommunen och skjuta till resurser.

- Kommunledningen måste våga ställa krav och höja blicken. Det är skandal att fullmäktige antagit en bostadsförsörjningsplan för kommande sex år utan en enda nybyggnation, säger Cristin Ranestål från Gruvtolvan.

För medlemmarna i stadens folkrörelser och föreningar är bostadskrisen påträngande. Det är inte siffror på papper. Människor tvingas leva i situationer som är ovärdiga ett samhälle på 2000-talet.

- Vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar stängs in i olidliga förhållanden på grund av bostadsbristen. Kvinnor kan inte flytta från våldsamma män, gravida kan inte flytta hemifrån, unga par trängs i små ettor och tär på varandra, säger Ann-Sofie Granbäck från gruppen Tjejer för Nya Kiruna.

Vi är glada över att ett steg tagits. Men det löser inte utmaningarna som Kiruna står inför.

torsdag 15 november 2012

Kiruna Ridklubb

Idag på planeringsmötet anslöt sig Kiruna Ridklubb till Situation Kiruna och berättade om en akut och ohållbar situation i stallet som måste lyftas upp och få en lösning. En ny ridanläggning och ridspår där man slipper konkurrera med skotrar, joggare och andra behövs.

tisdag 13 november 2012

Nyanslutna


På förra planeringsmötet meddelade gruppen Bevara Ahos Park, Tjejer för Nya Kiruna och högstadielärarna på Triangelskolan att de ansluter sig till Situation Kiruna.

Nästa planeringsmöte

Torsdag 15 november hålls nästa planeringsmöte.

Skicka representanter från din förening till Hjalmar Lundbohmsgården 16.00.

Vi fortsätter förberedelserna för konferensen i december och sprider vårt nya flygblad.

söndag 11 november 2012

Anslut och delta!


Så här kan du hjälpa till att göra konferensen  till ett avstamp för stadsomvandlingen:

Presentera Situation Kirunas appell på din förenings medlems- eller styrelsemöte och föreslå att ni ställer er bakom kampanjen Samma sak kan göras av arbetslag, skolklasser,  konsumentgrupper med flera. Då läggs er förening/grupp till  som undertecknare av appellen och kan skicka 1-2 representanter till kampanjens planeringsmöten. För att göra  detta så vänder ni er till Harald Ericson på 070-307 07 07.

Ta upp frågan på er förenings medlems- eller  styrelsemöte om att anmäla representanter till
konferensen 8 december. Vilka frågor är viktiga för er? Är ni inte där, så hamnar era  frågor i skymundan! Deltar ni på konferensen så får ni  chansen att föra in just era hjärtefrågor i plattformen för Nya  Kiruna. Deltagare till konferensen måste anmälas senast 2  december. Anmälan görs till Cristin Ranestål  på 070-342 12 43 eller via cristin.ranestal@lkab.com

Delta i aktiviteter som Situation Kiruna har inför  konferensen i december Vi kommer att sprida denna tidning en dag varje vecka,  diskutera med folk på stan, få nya idéer och söka kontakter. För att delta i kampanjaktiviteter under veckorna, ta kontakt  med Kenneth Johansson på 070-547 49 54 eller håll utkik efter annonser här på bloggen.

torsdag 18 oktober 2012

Lyckat planeringsmöte

Igår höll Situation Kiruna sitt fjärde planeringsmöte. Där beslutades att nödkonferensen ska hållas lördag 8 december. Vi kommer ut med mer information senare!

Under nästa vecka börjar vi sprida vårt informationsblad, även det kallat Situation Kiruna. Vi kommer att finnas på olika träffpunkter runt staden, och tid och plats meddelas här på bloggen.

Allt som allt, ett lyckat planeringsmöte. Kampandan är på topp!

söndag 30 september 2012

SÄTT FOLKET I RÖRELSE - FLYTTA STADEN

En appell från SITUATION KIRUNA

Att bygga Nya Kiruna kräver något utöver det vanliga. Frågor ställs på sin spets, allt från bostäder till fritid och samhällsservice. Vi som undertecknar denna appell är kritiska till att regering, gruvbolag och kommunledning ännu inte löst upp knutarna.

Men vi väntar inte längre – vi agerar och tar ansvar för framtiden.

Vi ska samla folkrörelser och intresseorganisationer, fackföreningar och arbetslag, konsumenter och butiksägare till en nödkonferens i november. Vi kallar konferensen SITUATION KIRUNA för att betona samhällskrisen.

Vi vill genom konferensen lyfta gräsrötternas önskemål om den nya staden, och sammanställa resultatet i ett handlingsprogram där inte minst sjukvården uppmärksammas. Vi slår samtidigt fast att:

Regeringen måste ta ansvar. Vinsterna från gruvdriften ska säkra framtiden i Malmfälten med höjd standard på boende, fritid, kultur och samhällsservice. Byråkratiska regler och myndigheter får inte utgöra hinder. Kiruna kommun ska få snabb tillgång till mark för stadsplanering.

LKAB måste leva upp till sina löften. Det räcker inte med sponsring av enstaka projekt eller affärer genom det egna fastighetsbolaget LKAB Fastigheter. Nya Kiruna måste byggas genom en demokratisk process där befolkningen pekar ut målen och LKAB helt enkelt betalar.

Kommunledningen måste släppa sargen och komma in i matchen. Konferensen SITUATION KIRUNA vill vare sig byta kommunledning eller blanda sig i stadshusets politiska spel. Men vi vill ge en knuff i rätt riktning genom att samla experterna på hur ett samhälle ska byggas, nämligen dess invånare.

Undertecknarna av denna appell vill samla folkrörelserna
– sätta folket i rörelse. Därför kallar vi oss SITUATION KIRUNA och vi uppmanar alla gräsrötter att ansluta sig till kampanjen.

Hyresgästföreningen i Kiruna
Dan Lundström
Ordförande

Aktionsgruppen för Kiruna sjukhus bevarande
Lars-Åke Mukka och Kristina Markström
Talespersoner

Föreningen Kirunas Rötter
Harald Ericson
Ordförande

Hjalmar Lundbohmsgården ekonomisk förening
Leif Sammelin
Ordförande

Gruvtolvan
Jan Thelin
Ordförande

Gruv 135
Pentti Rahkonen
Ordförande