söndag 21 april 2013

Skapa en framtid för Nya Kiruna!

Läs Situation Kirunas annons i Kiruna Annonsblad den 17 april med våra krav som förtroendevalda och aktiva i folkrörelser och föreningar ställt sig bakom. Klicka här. 

söndag 9 december 2012

Lapplandsupproret

Efter att Situation Kiruna på sitt offentliga möte den 8 december presenterat resultatet av mötet och det första gemensamma uttalandet, meddelade Lapplandsupproret att de ansluter sig till arbetet. Välkomna!

lördag 8 december 2012

Situation Kiruna går nu från ord till handling


SITUATION KIRUNA UTTALAR PÅ SIN FÖRSTA ARBETSKONFERENS 8 DEC 2012

Förutsättningarna för Kiruna stadsflytt måste förändras i grunden annars kommer staden upphöra att vara ett levande samhälle och ersättas av en ”rigg”, en stad med fly-in-fly-out-arbetskraft enbart till gruvnäringen utan samhällsservice, utan kulturliv. 

Detta accepterar vi inte!

Situation Kiruna går nu från ord till handling. 

Situation Kiruna gör det som kommunen borde ha gjort för länge sen, vi inventerar behoven och vi börjar rikta kraven dit de hör hemma.

Vi kräver

-att LKAB redovisar hur stor andel av deras omkostnader och driftbudget som avsatts för Kiruna stadsflytt från år 2004 och fram till idag, plus planerade investeringar i staden fram till 2040

-att regeringen frigör statligt ägd mark till Kiruna kommun och omedelbart släpper redan godkända markköp utan vidare krav och fridlyser nya Kiruna stadskärna 

-att regeringen, som både äger LKAB och sätter spelreglerna för såväl kommunala budgetar som för bostadsbyggandet i landet, ser till att boende och verksamma i Kiruna hålls skadeslösa. Ersättningsbostäder och -lokaler måste byggas och hyreshöjningar ersättas.

-att Norrbottens Läns Landsting planerar upp ett fullvärdigt sjukhus med medicin, kirurgi, IVA och BB i Nya Kiruna och återöppnar akutkirurgin på dagens sjukhus

-att Kiruna Kommun tar fram en offensiv planering för att Kiruna ska växa till 30 000 invånare år 2030, med eget bostadsbyggande, krav på LKAB för husflytt alternativt byggande  av ersättningsbostäder, förbättrad kollektivtrafik, planering för kommunal vård, skola och omsorg och idrotts- och kulturlokaler och en Kiruna Gamla Stad dit kulturbyggnader och bevarandevärda äldre bostadshus flyttas.

Namninsamling startar nu. Fortsatt behovsinventering. Situation Kiruna går till handling! 

Dessa krav kommer att vara föremål för namninsamling i Kiruna kommun december 2012-februari 2013. Namnen kommer att överlämnas till regering, LKABs bolagsstyrelse, landstingsledningen och kommunledningen i mars månad då Situation Kiruna även håller nästa Forum.

Denna namninsamling kommer att kombineras med en fortsatt behovsinventering bland alla verksamma i Kiruna eftersom kommunledningen totalt frånsagt sig det ansvaret.

fredag 30 november 2012

Kiruna Sportklubb ansluter

Kiruna Sportklubb ansluter sig till Situation Kiruna, beslutade man på ett styrelsemöte i veckan. Det glädjer oss mycket!

onsdag 21 november 2012

Workshops för allmänheten

Nu inleder vi förberedelserna för konferensen 8 december genom att hålla tre workshops för allmänheten.

Syftet är att samla upp behov och krav så att vi kan anta ett handlingsprogram för Nya Kiruna med krav att rikta till kommunledning, LKAB och regeringen.

Torsdag 22 november - Vi talar om idrotten/kulturlivet/friluftslivet

Torsdag 29 november - Vi talar om bostäder/kulturbyggnader/vägar/kollektivtrafik

Torsdag 6 december - Vi talar om sjukvården/omsorgen/skolan/barnomsorgen


Alla träffarna sker i Triangelskolans matsal klockan 18.30

fredag 16 november 2012

En bra början – fortsätt så!


Situation Kiruna kommenterar LKAB:s beslut att bygga nya bostäder


Vi välkomnar LKAB:s beslut att köpa marken på områdena Terrassen och Glaciären. Det är resultatet av gemensamt engagemang från kirunaborna som ger nyrenoverade och nybyggda lägenheter.

Det kommer att lindra bostadsbristen. Men det räcker inte. Kiruna behöver en offensiv satsning för framtiden – inte bara krishantering.

- Folkrörelsernas samarbete i Situation Kiruna har målet att befolkningen ökar till 30 000 invånare under kommande 16 år. Det skulle kräva 3770 lägenheter, eller 236 per år. Så det här räcker inte, säger Dan Lundström, ordförande Hyresgästföreningen.

LKAB tar ett steg i rätt riktning men måste göra större åtaganden. Staten måste ta sitt ägaransvar och omedelbart överlåta marken runt Kiruna stad till kommunen och skjuta till resurser.

- Kommunledningen måste våga ställa krav och höja blicken. Det är skandal att fullmäktige antagit en bostadsförsörjningsplan för kommande sex år utan en enda nybyggnation, säger Cristin Ranestål från Gruvtolvan.

För medlemmarna i stadens folkrörelser och föreningar är bostadskrisen påträngande. Det är inte siffror på papper. Människor tvingas leva i situationer som är ovärdiga ett samhälle på 2000-talet.

- Vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar stängs in i olidliga förhållanden på grund av bostadsbristen. Kvinnor kan inte flytta från våldsamma män, gravida kan inte flytta hemifrån, unga par trängs i små ettor och tär på varandra, säger Ann-Sofie Granbäck från gruppen Tjejer för Nya Kiruna.

Vi är glada över att ett steg tagits. Men det löser inte utmaningarna som Kiruna står inför.