Vad vill Situation Kiruna?I december antar vi ett Handlingsprogram för Nya Kiruna. Handlingsprogrammet byggs upp bit för bit i mötet mellan föreningar och arbetslag. Här presenterar vi hur långt vi har kommit hittills.

SITUATION KIRUNA STRÄVAR EFTER ATT

·         Kommunens befolkning ökar till 30 000 invånare under kommande 16 år. All planering ska utgå från detta mål. Kiruna har naturresurser och yrkeskompetens, sitt fjällnära läge och sin unika historia. Staden kan växa och åter bli ett mönstersamhälle.
·         Invånarna får ett ökat inflytande i politiken. Utmaningarna i stadsomvandlingen tvingar oss att tänka nytt. Men det ger oss också en historisk chans: i ett mönstersamhälle för 2000-talet är invånarna organiserade i folkrörelser som deltar aktivt i hela samhällsutvecklingen.
·         Tvinga de tunga makthavarna till ansvar. Statens ägaransvar för LKAB sträcker sig till ett helhjärtat ansvarstagande för Kirunas framtid. Vägrar regeringen agera så ska den avgå.

SITUATION KIRUNA KRÄVER DÄRFÖR ATT

·         Staten omedelbart överlåter all mark runt Kiruna stad till kommunen. Kommunens planering ska ske snabbt och effektivt.
·         Alla bostäder som byggs ska bidra till en genomsnittligt högre standard. Vi accepterar inte baracklösningar utan kräver energieffektiva och rymliga bostäder i välplanerade områden.
·         Stadens föreningar ska genom Situation Kiruna bli en kunskapskälla och maktfaktor som driver stadsomvandlingen och får Kiruna att vidareutvecklas.
·         Situation Kirunas Handlingsprogram för Nya Kiruna – som byggs ut löpande när fler föreningar ansluter sig – respekteras som uttrycket för önskemålen från majoriteten av Kirunas befolkning.

I den andan utarbetar Situation Kiruna sitt Handlingsprogram för Nya Kiruna. Under november samlar vi upp idéer från kirunaborna om sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, idrott och trevliga bostadskvarter. Vi vill veta vad som är bäst för kvinnor och ungdomar och hur Kirunas historia och kultur ska bevaras och utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar